^ Uz augšu

iepirkumi1

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma (turpmāk – PIL) 39. pantu un PIL pārejas noteikumu 3. punktu pasūtītājiem iepirkuma procedūrām, kuru paredzamā līgumcena ir mazāka par Ministru kabineta noteiktajām līgumcenu robežvērtībām, tajā skaitā atklāto konkursu iepirkuma procedūrām, un kuras uzsāktas, sākot ar 2018. gada 1. aprīli, jāparedz elektroniska pieteikumu un piedāvājumu iesniegšana.

Līdz ar to pasūtītājs informāciju par iepirkuma procedūrām publicē Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā (www.iub.gov.lv) un iepirkuma procedūru dokumentāciju publicē bez maksas izmantojamajā elektroniskās informācijas sistēmā, kas paredzēta piedāvājumu un pieteikumu elektroniskai saņemšanai un iesniegšanai, tas ir, Elektroniskā iepirkumu sistēmā (www.eis.gov.lv).

Skaidrojumi un pamācības pretendentiem par Elektroniskās iepirkumu sistēmas izmantošanu un piedāvājuma ievietošanu sistēmā ir pieejami norādītājā saitē: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Publication/View/785?subsystemCode=KON

Informējam, ka piedāvājuma ievietošanai Elektroniskajā iepirkumu sistēmā ir nepieciešams iepriekš (!) tajā reģistrēties, jo reģistrācijas apstiprināšanas nogaidīšanas termiņš ir trīs darba dienas. Informācija par reģistrēšanos minētajā sistēmā ir pieejama norādītājā saitē: https://www.eis.gov.lv/EIS/Publications/PublicationView.aspx?PublicationId=4&systemCode=CORE 

 

 

Līguma priekšmets:   Par kancelejas preču piegādi SIA "Kuldīgas slimnīca"
   

Tehniskā specifikācija

Pasūtījuma ID Nr.:   KS/CA/2019/9
Publikācijas datums:   06.09.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 12.09.2019. plkst.11:00 ir atsūtāms uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums:    
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR (tai skaitā visi nodokļi, izņemot PVN):    

Līguma priekšmets:   Par Kuldīgas slimnīcas iekārtu apdrošināšanu 
   

Tehniskā specifikācija

Pasūtījuma ID Nr.:   KS/CA/2019/8
Publikācijas datums:   02.08.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 07.08.2019. plkst.10:00 ir atsūtāms uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums:    08.08.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR (tai skaitā visi nodokļi, izņemot PVN):   ADB “Gjensedige” Latvijas filiāle " - 899,64 EUR

Līguma priekšmets:   Par Dialīzes kabineta telpu remontu Kuldīgas slimnīcā
Pievienotie dokumenti:  

Nolikums

Pielikums Nr.1

Pielikums Nr.2

Pielikums Nr.3

Pielikums Nr.4 (pēc pieprasījuma uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.)

Pasūtījuma ID Nr.:   KS/CA/2019/7
Publikācijas datums:   19.06.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājumu iesniegšana līdz 05.07.2019. plkst.14:00 ir atsūtāms uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums:    
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR, tai skaitā PVN:    

Līguma priekšmets:   Šķeldas piegāde SIA "Kuldīgas slimnīca"

Dokumentācija pieejama EIS konkursu pakšsistēmā:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23018

 

Pievienotie dokumenti:   Nolikums
Pasūtījuma ID Nr.:   KS 2019/8
Publikācijas datums:   12.06.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājums personīgi vai pa pastu iesniegt ne vēlāk kā līdz 25.06.2019.  plkst.16:00
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām

Lēmuma pieņemšanas datums:  

skatīt šeit:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23018

Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR, tai skaitā PVN:  

skatīt šeit:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/23018


Līguma priekšmets:   Šķeldas piegāde SIA "Kuldīgas slimnīca"

Dokumentācija pieejama EIS konkursu pakšsistēmā:  https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22153

 

Pievienotie dokumenti   Nolikums
Pasūtījuma ID Nr.:   KS 2019/6
Publikācijas datums:   29.05.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājums personīgi vai pa pastu iesniegt ne vēlāk kā līdz 10.06.2019.  plkst.16:00
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums:   Iepirkums pārtraukts, pamatojoties uz 2019.gada 10.jūnijā saņemtajiem piedāvājumiem, kuri pārsniedz PIL 9.panta 1.daļā noteikto iepirkuma līgumcenu 42 000,00 EUR bez PVN (protokols). 
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR bez PVN:    

Līguma priekšmets:   Par video novērošanas sistēmas iegādi un uzstādīšanu Uzņemšanas nodaļā
Pasūtījuma ID Nr.:   KS/CA/2019/6
Publikācijas datums:   17.05.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājumu iesniegšana līdz 17.05.2019. ir atsūtāms uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums:   17.05.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR, tai skaitā PVN:   Andris Zemke - 830,92 EUR.

Līguma priekšmets:   Par portatīvās mērierīces alkohola koncentrācijas noteikšanai iegādi Kuldīgas slimnīcai
   

Tehniskā specifikācija

Tehniskā specifikācija ar precizējumiem  (24.04.2019.)

Pasūtījuma ID Nr.:   KS/CA/2019/5
Publikācijas datums:   17.04.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 25.04.2019. plkst.13:00 ir atsūtāms uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums:    26.04.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR bez PVN:    SIA "KJ SERVISS" - 390,00 EUR

Līguma priekšmets:   Par kokskaidu granulu piegādi Kuldīgas slimnīcas filiālē Aizputē
    Tehniskā specifikācija
Pasūtījuma ID Nr.:   KS/CA/2019/4
Publikācijas datums:   12.04.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 23.04.2019.  plkst.14:00 ir atsūtāms uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums:    24.04.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR bez PVN:   SIA "HAG"- 7 927,91 EUR (184,37 EUR par 1 tonnu)

Līguma priekšmets:   Par dušas-tualetes ratiņkrēsla piegādi Kuldīgas slimnīcai
    Tehniskā specifikācija
Pasūtījuma ID Nr.:   KS/CA/2019/3
Publikācijas datums:   11.04.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 23.04.2019. plkst.13:00 ir atsūtāms uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums:    24.04.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR bez PVN:    SIA "Slaugivita LV"- 801,00 EUR

Līguma priekšmets:   Par elektrotehnisko mērījumu veikšanu Kuldīgas slimnīcā un tās filiālē Aizputē saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 "Ugunsdrošības noteikumi"
Pasūtījuma ID Nr.:   KS/CA/2019/2
Publikācijas datums:   15.03.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 13.03.2019. ir atsūtāms uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums:   15.03.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR bez PVN:   SIA "Jelgavas elektromontāža"-             6 520,00 EUR.

Līguma priekšmets:   Par tehniskās apsardzes pakalpojumu nodrošināšanu Kuldīgas slimnīcā un tās filiālē Aizputē
    Tehniskā specifikācija
    Tehniskās specifikācija ar precizējumiem (04.02.2019.)
Pasūtījuma ID Nr.:   KS/CA/2019/1
Publikācijas datums:   01.02.2019.
Kontaktpersona:   M.Rušmane, tālr. 63374006
Piedāvājumu iesniegšanas termiņš un nosacījumi:   Piedāvājums ne vēlāk kā līdz 11.02.2019. plkst.13:00 ir atsūtāms uz e-pastu: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
Līguma piešķiršanas kritērijs:   Zemākās cenas piedāvājums un atbilstība pasūtītāja prasībām
Lēmuma pieņemšanas datums:   15.02.2019.
Informācija par izpildītāju un līguma summa, EUR bez PVN:   SIA "Megasargs"- 2 019,60 EUR

Bijušos iepirkumus lūdzu skatīt arhīvā

 

Kontakti

Kuldīgā, Aizputes ielā 22

Izziņas, reģistratūra         8:00-17:00

tālrunis 63374000

Uzņemšanas nodaļa             visu diennakti, 

tālrunis 63374029

Rehabilitācijas nodaļa

9:00-17:00

tālrunis 63374035

Aizputes filiāles reģistratūra

Aizputē, Pils ielā 3

tālrunis 63448187

 

SIA "Vizuālā diagostika" diagnostikas nodaļa

tālrunis 63374025

 

Kur saņemt medicīnisko palīdzību?

Kalendārs

«  Septembris 2019  »
SPOTCPS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Karte