Anestezioloģijas un reanimatoloģijas nodaļa

Nodaļas vadītājs: Igors Irbe

Vecākā māsa: Lolita Dabra

Ārsti: Oļegs Gologuzovs, Mārtiņš Vīksne, Igors Irbe, Mareks Runkulis

Tālrunis: 63374014